Awit sa Mahal na Poong Santo Niño

V1
Ikaw ang verbo na nagkatawang tao
Iniluwal ni Maria, lalang ng Espiritu Santo
Dahilan sa dakilang pagibig ng Diyos sa tao
Bigay ng Ama nanahan sa mundo

Koro:
Buhay na walang hanggan ang siyang matatamo ng taong nananalig at nagmamahal Sa'yo
Mahal na poong Hesus, Señor Santo Niño
Dinarangal namin, dakilang ngalan Mo

Samo at dalangin namin ay magiliw mong dinggin
Pamilya't sambayan ay 'Yong pagpalain

V2
Ang kabataan mong puno ng kabanalan
Isang bathalang aral na aming tutularan tulad ng paslit
Sa pangangaral Mo'y tinuruan ang pinakadakila sa 'Yong kaharian

Koda:
Samo at dalangin namin ay magiliw Mong dinggin
Pamilya't sambayan ay 'Yong pagpalain

Ali Izon

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive