Isugid ko (Kyrie 13th mass)

Isugid ko ang akong kasal-anan

Sa walay paglimod, isugilon ko
Sayod ka man nga kining alaot misalig lamang sa kaayo, kaayo mo

Kaloy-an mo na, O Ginoo wagtanga
Ang akong kasal-anan ug ang kaluwasan
Nga akong gipaabot ipakanaug mo

Msgr. Rudy Villanueva

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive