Theotokos Inahan

Chorus

Amahan nagtawag kas kadlawon

Sa pag-ampo ug pagsakripisyo

Inagak kami ni Maria!

Theotokos inahan,

Theotokos inahan namong tanan

V1

Bungtod nga mahal ug balaan,

Ginahin, pinili ug hinalad

Sa simbahan pinalanginan,

Mag-ambahan kami nga tanan

Chorus


V2

Kang Isiah si Maria

Nagtug-an, sa bungtod kami pagatudluan

Sa Diosnong paagi gibauran,

Aron maglakaw sa imong dalan.

Chorus Fr. John Roña

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive