Ang aking handog

Ann Christine T. Sison

Panginoon narito ang aking handog
Ang puso ko na Ikaw din ang nagkaloob.
Kasama ng pagaalay ng Anak Mong mahal
na S'yang Tinapay ng aming buhay.

Purihin ang D'yos magpakailan!
Sa Kanyang halimbawa ng pagibig sa lahat.
Kapwa natin mahalin at ating sundin
Si Hesus na nagalay ng Kanyang buhay.

Panginoon narito ang aking handog
Ang buhay ko na Ikaw din ang nagkaloob.
Kasama ng pagaalay ng Anak Mong mahal
na S'yang Inumin ng kaligtasan.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive