Ito ang bagong araw

Danilo B. Isidro, SJ
Felipe Fruto L. Ramirez, SJ

Ito ang bagong araw,ito’y araw ng tagumpay;
Anak ng tao’y nabuhay,Siya’y ating parangalan.
Si Hesus muling nabuhay,sa kamataya’y nagtagumpay.

Magalak,h’wag nang lumuha,hinango ang tao sa sala,
Kristo Hesus,tunay Kang Hari,kami sa ‘Yo’y nagpupuri.
Sa krus,Ika’y namatay,ngunit muli Kang nabuhay.

Aleluya,Aleluya!

1 comment: