Pagsibol

Bawat huni ng ibon sa pag-ihip ng amihan
Wangis Mo'y aking natatanaw
Pagdampi ng umaga sa nanalamig kong kalamnan
Init Mo'y pangarap kong hagkan

Chorus:
Panginoon, Ikaw ang kasibulan ng buhay
Puso'y dalisay kailanpaman
Ipahintulot Mong ako'y mapahandusay
Sa sumasaimbayong kaginhawahan

Nangungulilang malay binulungan ng tinig Mong
Nagdulot ng katiwasayan
Paghahanap katwiran nilusaw Mo sa simbuyong
Karilagan ng pagmamahal
(Chorus)

Coda:
Dalangin pa sana'y mapagtanto kong tumay
Kaganapan ng buhay ko'y Ikaw lamang.

Arnel Aquino, SJ

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive