Maging Akin Muli

Manlamig man sa Akin puso mong maramdamin
Lisanin man ng tuwa puso mong namamanglaw
Manginig man sa takot masindakin mong puso
Mag-ulap man sa lungkot diwa mong mapag-imbot.

Kapiling mo Akong laging naghihintay sa tanging tawag mo.
Pag-ibig Kong ito isang pananabik sa puso Ko
Sa ‘yong pagbabalik sa piling Kong puspos ng pagsuyo
Manahimik at makinig ka’t maging Akin muli.

Di mo rin akalain tinig mo’y hanap Ko rin,
Ang ‘yong tuwa at sakit, Aking galak at pait.
Kung lingid pa sa iyo, Aking pakikiloob,
Tuklasin mong totoo: tunay mong pagkatao.

Kapiling mo Akong laging naghihintay sa tanging tawag mo.
Pag-ibig Kong ito isang pananabik sa puso Ko.
Sa ‘yong pagbabalik sa piling Kong puspos ng pag – suyo,
Manahimik at makinig ka’t maging Akin muli.

Arnel Aquino, SJ

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive