Pagaalay, Pagalaala

Pagaalay namin sana ay kalugdan mo
Isang bayan na nagpupugay nagmamahal sayo
Sa anyo nitong tinapay na nagdudulot ng buhay
At alak na sagisag na bigay mong kaligtasan

Pakinggan mo kami mapagkalingang diyos
Itulot mong sarili namin laging maihandog
Sa banal mong hapag ngayon amin ng ginaganap

Tunghayan mo kami sa yaman ay kapos
Gawing karapatdapat bunga ng paghahandog
Sa banal na pagtitipon pagibig ang tugon

Sarili mong pagaalay ngayon ay inaalala
Habang naghihintay kami sa yong pagbabalik.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive