Kung 'Yong Nanaisin

Kung 'Yong nanaisin, aking aakuin
At babalikatin ang krus Mong pasanin
Kung 'Yong iibigin, iputong sa akin
Koronang inangkin, pantubos sa amin

KORO:
Kung pipiliin, abang alipin
Sabay tahakin, krus na landasin
Galak ay akin, hapis ay 'di pansin
Ang 'Yong naisin, siyang susundin

Kung 'Yong hahangarin, Kita'y aaliwin
At kakalingain, lumbay papawiin.

Music and lyrics by M.V. Francisco, SJ

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive