Panginoong Hesukristo

Panginoong Hesukristo Hari magpakailanman
Iligtas mo ang kaluluwa ng yumaong tapat sa'yo
Sa pasakit ng impyerno at sa pook ng kalaliman
Iligtas mo sila sa kadiliman.

At nawa'y dalhin sila ng 'Yong anghel
Sa 'Yong kaliwanagan
Na yong ipinangako kay Abraham at sa kanyang lipi.

Handog namin Panginoon papuri't panalangin
Tanggapin mo alang alang sa yumaong aming mahal
Makatanggap nawa sila mula sa kamatayan
Patungo sa buhan na walang hanggan.

Ferdz M. Bautista

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive