Kandilang may ilaw

Mga Kandilang may ilaw, sa luntiang koronang
Pag-asa ang dulot sa mundong naghihintay

Sa pag-pawi ng kadiliman kasalana’y nahugasan
Bagong buhay ang dulot syang saya ng kapaskuhan

Ang Tala’y sisinag dadapo sa puso
Ituturo ang yamang higit sa anuman
Halina Mesiyas manahan sa puso
Ikaw ang tanging yamang hindi mapapantayan.

May awit sa puso ang Birheng Maria
Mapalad ang taong aba’t mapagkumbaba
Dukha’y sasagana, habag nya ang sandata

Ang pangakong kaligtasan Emmanuel ang pangalan.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive