Panginoon Halina at Pumarito Ka

Panginoon halina at pumarito ka
Sagipin mo ang bayang ikaw ang pagasa
Gabay ng mga mahihirap
Panginoon iligtas mo ang iyong bayan

O kay gulo ng mundo
Hirap sakuna at lungkot
Kaya sama sama tayong manalangin
Dahil darating na ang pasko

O kay saya dapat ng pasko
Kung bawat pamilya ay buo
Kaya idalangin natin ang bawat tahanan
Bago sumapit ang pasko.

Ferdz M. Bautista
 

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive