Pagkabighani

Hindi sa langit Mong pangako sa akin
Ako naakit na Kita'y mahalin
At hindi sa apoy kahit anong lagim
Ako mapipilit nginig Kang sambahin

Naaakit akong ika'y mamalas
Nakapako sa krus hinahamak-hamak
At ng tinanggap Mong kamataya't libak

Naakit ako sa 'Yong pagibig
Kaya't mahal Kita kahit walang langit
Kahit walang apoy, sa 'Yo'y manginginig

Huwag nang mag-abala upang ibigin Ka
Pagkat kung pag-asa'y bula lamang pala
Walang mababago mahal pa rin Kita.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive