Pagibig ko

Hindi ka kailangang magbago
Kahit ito'y mas ibig Ko.
Hindi ka kailangang magsikap nang

husto
Upang ika'y ibigin Ko.

Iniibig kita, manalig ka sana
Ako'y kapiling mo
Kahit ikaw pa ma'y mapalayo.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive