Kordero ng Diyos papal visit 2015

Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalan ng sanlibutan
Maawa ka sa amin
Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan
Kaloy-i kami

Agnus dei qui tolis peccata mundi
Dona nobis pacem
Dona nobis pacem
Dona nobis pacem.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive