Panginoon Aming Handog

Panginoon aming handog ang tinapay at alak
alay ng bayang umaasa sa pagdating mo.

Gayundin aming hinahanda ang aming puso
upang dito manahan ka sa pagdating mo.

Ang ulilang lupain malaon ng tigang ay muling magsasaya!
Mananariwa’t mamumulaklak ang ilang, at ito’y aawit sa tuwa!

Huwag kang matakot, lakasan ang loob
Darating na ang Panginoong Diyos!
At ililigtas ka sa kamay ng mga kaaway.

Ferdz Bautista

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive