Buksan ang aming puso

Rolando Tinio - Eddie Hontiveros, SJ

Buksan ang aming puso
Turuan mong mag-alab
Sa bawat  pagkukuro
Lahat ay magkayakap

Koro:
Buksan ang aming isip
Sikatan ng liwanag
Nang kusang matangkilik
Tungkulin mabanaag

Buksan ang aming palad
Sarili’y maialay
Tulungan mong ihanap
Kami ng bagong malay.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive