Sa Diyos lamang mapapanatag

Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa,
Sa Kanya nagmumula ng aking pag-asa at kaligtasan.

O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan, nasa 'Yo aking kalwalhatian.
Ikaw lamang, aking inaasahan: ang aking moog at tanggulan.

Paniniil di ko pananaligan, puso'y 'di ihihilig sa yaman.
Kundi sa Diyos na makapangyarihan, na aking lakas at takbuhan.

Poon, Ika'y puno ng kabutihan, Pastol Kang nagmamahal sa kawan.
Inaakay sa luntiang pastulan, tupa'y hanap Mo kung mawaglit man.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive