Panginoon, Narito ako

Danny Isidro, SJ- Nemy Que, SJ

I. Sino ang aking babalingan? Panginoon ko tanging ikaw.        
'Pagkat taglay mo ang salita ng buhay. Ikaw ang buhay na walang hanggan.

Koro

Panginoon, narito ako. Gawin mo sa akin ang maibigan Mo.       
Handa akong tupdin ang loob Mo. Panginoon, narito ako.

II. Sino ang aking babalingan? Panginoon ko tanging ikaw.     
Pagka’t Ika’y daan at katotohanan. Ikaw nga ang aking kaligtasan.

Koda:

Ito ang tangi kong hangarin. Lumagi sa ‘yong piling.                  
Makita ka at ibigin. Paglingkuran ng taimtim.

Koro 2:

Panginoon, narito ako. Gawin mo sa akin ang maibigan mo.      
Handa akong tupdin ang loob mo. Panginoon, narito ako.

No comments:

Post a Comment