Panginoon, Narito Ako

Sino ang aking babalingan? Panginoon ko tanging ikaw.        
'Pagkat taglay mo ang salita ng buhay. Ikaw ang buhay na walang hanggan.

Koro
Panginoon, narito ako. Gawin mo sa akin ang maibigan Mo.       
Handa akong tupdin ang loob Mo. Panginoon, narito ako.

Sino ang aking babalingan? Panginoon ko tanging ikaw.     
Pagka’t Ika’y daan at katotohanan. Ikaw nga ang aking kaligtasan.

Koda:
Ito ang tangi kong hangarin. Lumagi sa ‘yong piling.                  
Makita ka at ibigin. Paglingkuran ng taimtim.

Koro 2:
Panginoon, narito ako. Gawin mo sa akin ang maibigan mo.      
Handa akong tupdin ang loob mo. Panginoon, narito ako.

Danny Isidro, SJ- Nemy Que, SJ

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive