Dakilang Pagibig

Koro:
Dakilang pagibig, saan man manahan
D'yos ay naroon, walang alinlangan

I.
Tinipon tayo sa pagmamahal ng ating poong si Hesus
Tayo'y lumigaya sa pagkakaisa sa haring nakapako sa krus.

II.
Purihi't ibigin ang ating D'yos na S'yang unang nagmamamahal
Kaya't buong pagibig rin nating mahalin, ang bawat kapatid at kapwa

III.
Purihi't ibigin ang ating D'yos na s'yang unang nagmamamahal
Kaya't buong pagibig rin nating mahalin, ang bawat kapatid at kapwa

IV.
Iwasan lahat ang pagkapoot, pag-aalinlanga't yamot
Sundin ang landasin ni Hesuskristo, at ito'y halimbawa ng D'yos

V.
Mapalad ang gumagalang sa D'yos at sumusunod sa kanya
Tatamasahin n'ya ang kanyang biyaya, pagpalain siya't liligaya.

Crispulo Pangilinan - Eddie Hontiveros, SJ

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive