Awit sa Mahal na puso ni Hesus

Panginoong Hesus, ang Puso Mong mahal
Bukal ng pagibig na lubhang dalisay
Nagkat'wang-tao Ka, sa lupa'y namuhay
Ikaw ay nagmahal hanggang kamatayan

Nang sugatan nila ang Puso Mong mahal
Dumaloy ang tubig at dugo Mong banal
Na humugas sa 'ming walang hanggang buhay
Pagibig Mo Hesus ay walang kapantay.

Panginoong Hesus, ang Puso Mong mahal
Puspos ng pagibig at ng kabutihan
Nagpupuri kami't sa 'Yo'y inaalay
Ang buhay na aba sa pagmamahalan.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive