Pananagutan

Walang sinuman ang nabubuhay,para sa sarili lamang.
Walang sinuman and namamatay, para sa sarili lamang.

Koro:
Tayong lahat ay may pananagutan sa isat isa.
Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling N'ya.

Sa ating pag mamahalan at paglilingkod sa kanino man.
Tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan.

Sabay-sabay ngang mag-aawitan ang mga bansa.
Tayo'y tinuring ng Panginoon bilang mga anak.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive