Ang Akong Kasingkasing

Ang akong kasing kasing, O Ginoo wa magmapahitas-on
Ug ang akong mga mata wa magmapagarbohon

Mga butang di ko makab-ut wa ko pangitaa
Hinonoa gipahiluna ko'ng malinawon ang akong kalag
Ingon og masuso diha sa bukton sa iyang inahan

Siya lamang O Israel ang imong pagasandigan
Karon ug sa tanang katuigan

Amen, Amen

R. Villanueva 

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive