Dyutay lang kini


Kanimo ihalad ko karon Ginoo,
Ug maglaum ako kini makapahimoot kanimo Dyutay lang kining Ihalad ko karon 
Apan kinasingka sing. 

Dawata kining akong ihalad Ginoo
Mga bungang abot sa yutang Imong gipatikad
Dyutay lang kining Ihalad ko karon Apan kinasingka sing.

Kanimo ihalad ko usab karon ang mga grasya nga gikan sa Imong kaayo
Lakip na kining kinabuhi ko

Nereo Angub

No comments:

Post a Comment