Dyutay Lang Kini

Kanimo ihalad ko karon Ginoo
Ug naglaum ako'ng
Kini makapahimuot Kanimo

Chorus:
Dyutay lang kining
Ihalad ko karon
Apan kinasingkasing

Dawata kining akong ihalad Ginoo
Mga bungang
Abot sa yutang Imong gipatikad
Chorus

Bridge:
Kanimo ihalad ko usab karon
Ang mga grasya
Nga gikan sa Imong kaayo
Lakip na kining kinabuhi ko

Dawata kining akong ihalad Ginoo
Mga bungang
Abot sa yutang Imong gipatikad
Chorus 2X

Nereo Angub

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive