Ang Akong Sala (Salmo 51)

Ang akong sala Ginoo wagtanga
Tungod sa kalooy mong way sama
Naghasol kanako ang mga dautan
Nga nabuhat ko sa imong atubangan

Diha sa sala ako gipanamkon
Ug gipakataw' sa sala ulipon 
Ang imong hukom makiangayon gayud
Ang kadautan ko dili ko ikalimod

Gam-om mo nga magmatinud-anon
Ang kasingkasing ko nga dautan
Ug maputi sama sa nyebe 
Kay gihugasan mo man

R. Villanueva 

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive