Ayaw Paglangan Ginoo

Umanhi ka, ayaw paglangan Ginoo.
Ang among kasingkasing nagahulat kanimo.
Umanhi ka, ug lamdagi king kadulom.
Ang mga kanasuran
Nagmasulob-on.

Ang pagdumot ug ang pagkamahitas-on,
Nagdala kanamo sa dakong kapildihan.
Umanhi, ikaw ang among gilauman;
Luwasa kami sa kadautan.

Umanhi ka, ayaw paglangan ginoo.
Ang among kasingkasing nagatuaw kanimo.
Umanhi ka, tuburan sa kaayo.
Ang among kabubut-on lig-onon mo

Nars Fernandez FMA

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive