Sama Siya Sa Cordero

Sama siya sa Cordero nga gidala sa dapit ihawanan
S’ya lamang nagahilum ug way pulong sa pangutana

Apan sayud siya nga ang atong sala maoy nakaingon
Siya nasakit kita ang naayo
Ato ang kinabuhi iya ang kamatayon

Sama kita sa karnerong mga saag nga way mga padulngan
Kaniya gipahamtang ang atoang kasalanan

Ato ang kinabuhi iya ang kamatayon

R. Villanueva 

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive