Langitnong Namong Amahan

Langitnong namong Amahan among igasa
Ang kang Cristong kinabuhi hamiling bayad ning imong mga binuhat
Bayad s'among kasaypanan
Dawata himoa nga among kaluwasan
Dawata himoa nga among kaluwasan

Sa kang Cristong mga buhat ug kinabuhi
Nga gihimo niyang halad alang kanimo
Mahiusang among buhat
Ug ang among kinabuhi 
Ingon nga'ng d'yutay'ng tubig isagol sa bino
Ingon nga'ng d'yutay'ng tubig isagol sa bino

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive