Misteryo Sa Pagtoo

Si Cristo namatay
Si Cristo nabanhaw
Si Cristo mobalik nganhi
__________________________

Pinaagi sa krus ug pagkabanhaw mo
Naamo na karon ang kagawasan
Ikaw ang nagtubos sa kalibutan
Ikaw ang nagtubos sa kalibutanNo comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive