Kyrie (Cebuano) 8th mass

Ginoo, kami nakasala ug nakalapas sa imong kaayo
Kaloy-an mo kami, kaloy-an mo kami

Pakita’ag gugma ug kalooy
kami nga nagapaabot sa kaluwasan

Ginoo, kami nakasala ug nakalapas sa imong kaayo
Kaloy-an mo kami, kaloy-an mo kami

Pakita’ag gugma ug kalooy
kami nga nagapaabot sa kaluwasan

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive