Luwasa Na Ang Akong Kalag (Salmo 6)

Luwasa na ang akong kalag.
Ayaw isalikway sa hangtud.
Sa kahadlok ako nagkurog.
Kanus-a pa ako, ginoo, sa silot maluwas?
Di na man pagahisgotan ang ngalan mo
sa nagpuyo sa bung-aw sa impyerno

Gabiing tanan mga luha akong giunlanan.
King mga mata hanap na ang tinan-awan.
Ug karon usa na lang ang akong pangadye,
nga dunggon ako sa Ginoo sa mga buhi.
Mga kaaway sa akong kalag mangahilum, magkatibulaag.

R. Villanueva 

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive