Misteryo Sa Pagtuo

Matag kaon namo ining pan
Ug matag inom gikan sa kalis 
Nagmantala kami Ginoo
Sa imong kamatayon
Hangtud ikaw mobalik

Fr. Randy Figuracion

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive