Sa Iyong Pagibig

Ako'y nananabik makapiling Ka sa bawat sandali
Walang isang saglit nanaising sa Iyo ay mawaglit
Tangi kong dalangin, manatili
Sa Iyong pag-ibig mamalagi

Awitin ko'y hiling na ang 'Yong ngiti ang nais makamit
At sana'y mabatid ang pagkabighani ng aking dibdib
Kung hindi man sasapat ang paghimig
Hayaang b-hay ko'y sa 'Yo maiawit

Ako'y yakapin Mo, h'wag Mong pahihintulutang malayo
Poon pakinggan Mo ang sigaw ng pusong naakit sa 'Yo
Sa hustong paggiliw Mo ay lingapin
Nang sa bawat pagpintig ay hanapin

O pag-alabin Mo, adhika ng puso'y pagningasin Mo
Ako'y yakapin Mo, sa Iyong pag-ibig ay itago Mo

Ako'y yakapin Mo

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive