Sa Akong Katungod (Salmo 4)

S'akong katungod nga gitamakan
Siya maoy mipabarog
Ug sa mipanamastamas kanako 
Siya maoy migukod

Katawhan ang pagsakit nga inyong gisagubang 
Ayaw himoang hinungdan sa pagbuhat og dautan

Ihalad ang inyong pagsakripisyo sa
kamaampingon ug kamatinud-anon sa Ginoo
Wa man ako biyai sa akong mga kalisud
Ang kalan-on ug ilimnon wa ko isipa nga mo'y bugtong makabusog

Busa karon malinawon ang pagpahulay ko
Di sama kanila nga milaum sa damgo
Kay ang mga kahangawa nga giantus ko
Tanan lumalabay kon ako mopahulay diha sa dughan mo
O Ginoo, manluluwas ko

R. Villanueva 

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive