Mag-ambahan Kita Karon

Mag-ambahan kita karon
Mga anak sa Dios
Nabulahan kitang tanan
Sa Iyang bendisyon

Atong daygon ang Amahan, ang Anak
Ug Espiritu Santo
Karon ug sa gihapon
Atong pagsimbahon

Ang maayong balita
S'atong kaluwasan
Ipahayag ta karon
Ngadto's katawhan 

R. Villanueva 

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive