Si Kristo Nabanhaw Karon

Si Kristo nabanhaw karon (Alleluia)
Adlaw'ng kita madaugon (Alleluia)
Nga nagbuhat didto sa krus (Alleluia)
Kaluwasan ta pag-antus Nya (Alleluia)

Pagdayeg N'ya awitan ta (Alleluia)
Kang Kristo maghari ta (Alleluia)
Krus ang gipas-an Niya (Alleluia)
Sa sala nato gibayad Nya (Alleluia)

Ang kasakit giantus N'ya (Alleluia)
Alang sa kaluwasan ta (Alleluia)
Na karon maghari S'ya (Alleluia)
Sa mga Angelis awitan Siya (Alleluia)

From Lyra Davidica 1708

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive