Santo Niño Gugma Ko

Santos nga Ginoo
Sa tanang panahon
Ikaw ang among Hari
Kagahapon ug karon

Sa tanan nga katuigan
Pagadaygon ka
Wala'y tupong ang pagmahal
Nga gihatag Mo

Koro:
Santo Nino, Santo Nino
Senyor Santo Nino
O daghang salamat sa kaayo Mo
Daygon sa kanunay ug
Simbahon ka gayud
Santo Nino, Santo Nino
Gugma ko

Hari sa kalipay
Hari nga gamay
Hatagan unta kami'g luna
Diha sa dughan Mo
Hari nga gamhanan
Hari sa tanan
Wala'y tupong ang pagmahal
Nga gihatag Mo.

Koro:
Santo Nino, Santo Nino
Senyor Santo Nino
O daghang salamat sa kaayo Mo
Daygon sa kanunay ug
Simbahon ka gayud
Santo Nino, Santo Nino
Gugma ko

Manny Lapingcao


No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive