Dinapit Sa Kaayo Mo

Dinapit sa kaayo mo
Ania kami karon nangayo sa pasaylo mo
Ug bililhong bendisyon
Mahimo unta kaming takus sa kasakit mo 
ug pagpanubos
Kami nga imong giluwas sa pagkamatay sa krus

Ang gugma mong walay sukod nagsugo ning tanan
Pagbuhat mo kanamo ug sa among kalibutan
Hingpita ang gibuhat mo
Ipadala ang Espiritu
Siya kanamo mohatud sa gingharian mo

R. Villanueva 

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive