Panalangin Sa Pagiging Bukas Palad

Panginoon, turuan Mo akong maging bukas-palad
Turuan Mo akong maglingkod sa Iyo
Na magbigay nang ayon sa nararapat
Na walang hinihintay mula sa 'Yo

Na makibakang 'di inaalintana mga hirap na dinaranas
Sa tuwina'y magsumikap na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawaan
Na 'di naghihintay kundi ang aking mabatid
Na ang loob Mo'y siyang sinusundan

Panginoon, turuan Mo akong maging bukas-palad
Turuan Mo akong maglingkod sa Iyo
Na magbigay nang ayon sa nararapat
Na walang hinihintay mulsa sa 'Yo

Jandi Arboleda

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive