O Krus, Kaluwasan

O krus kaluwasan sa tawo nga malaumon
Idan-ag Mo Ginoo kahayag sa nga tanan
Gugma magkahiusa 
Ikaw man ang tuburan

Sa gugma Mo Ginoo
Hiusahon Mo kami
Krus bugtong timaan sa gugma nga buhi

O krus kamatuoran sa atong pagkaluwas
Krus tul-id nga dalan sa nahisalaag

Cebuano ni
Fr. Andre Viau PME

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive