Kinsay Dili Makadayeg

Kinsay dili makadayeg kanimo, Ginoo ko
Kon akong pagahandumon ang dakong kaayo mo
Ang pagdayeg mo kanunay akong pagalitokon
Ug kining kaugalingon imo imo na karon

Tudloi kami Ginoo sa pagpasalamat
Nadtong mga kaayohan nga among nadawat
Imong grasyang panulondon 'ning anak naangkon
Ug ang imong gingharian amo amo na karon

Kalawom ba sa kalipay nga gipatagamtam mo
Unsay imong kahimut-an, mao da'ng pangitaon ko
Pagkalipay sa kawad-on gugma sa isigkaingon
Sanglit imong gipaambit ako, ako na karon

Tuyo ko ang pagmatuod nga nabanhaw si Hesus
Gani lang way pagkatapos ang pagpas-an nianang krus
Buhi S'ya pagdawat nako sa bug-at nga pas-anon
Ang tanan kong kasakitan iya, iya man karon

Amen.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive