Papuri sa Iyo

Papuri sa Iyo salita ng Diyos 
Panginoong Hesukristo

Sa aki'y likhain isang pusong tapat 
Ibalik ang galakng 'Yong pagliligtas


No comments:

Post a Comment