Kini Mao Ang Akong Lawas

Kini maong akong lawas 
Ng'akong gihatag sa inyong kaluwasan
Dawata kini, dawata kini, sa akong handumanan
Kini ang akong dugo, giula sa inyong kapasayloan
Dawata kini, dawata kini sa akong handumanan

Niining langitnong kalan-on gidawat sa kabus
Ang saad nga way kapakyasan sa namatay sa krus

Niining langitnong kalan-on kita makadawat
Kalinaw nga iyang kabilin kabaskug sa kalag

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive