Ang Kinabuhi sa tawo

Narcisa Fernandez, fma

Ang kinabuhi sa tawo, sama sa usa ka binhi.
Kon alimahan pag-ayo, moturok kini'g molambo,
Ug unya abto'g kahamtong sama sa atong tanum.
Kay inumol man sa gugma, gugma sa isigkaingon.

Koro:
Kay king along kinabuhi, kinabuhing usa ra.
Ug sama sa usa ka binhi, sa gugma kita gipili.
Kay kinabuhing bilihon, bulawan ang panahon,
Ato gyung paninguhaon ang pagpuyo nga sulundon.
Ato gyung paninguhaon ang pagpuyo nga sulundon.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive