Kyrie (Cebuano 4th Mass)

Rudy Villanueva

Kami nakasala kanimo ug nakalapas sa Imong kaayo.
Ginoo, kaloy-i kami, kaloy-i, kaloy-i kami.
Pakita'ag gugma ug kalooy,
kami nga nagapaabot sa kaluwasan.
Ginoo, kaloy-i kami, kaloy-i, kaloy-i kami.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive