Maghimaya ka Maria


Maghimaya ka, Maria napuno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo.
Bulahan ikaw sa mga babayeng tanan.
Ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus.
Santa Maria, inahan sa Dios, ig-ampo mo kaming makasasala.
Karon ug sa oras sa among kamatayon, Amen

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive