Salmo 23: Ang Ginoo Akong Magbalantay

Rudy Villanueva

Ang Ginoo akong magbalantay, wala na'y magkulang pa kanako
Sa lunhaw'ng sibsiban Iya kong gidala,
Sa tubig nga malinao gihupay kang kalag.
Sa matarong nga dalan Iya kong gipalakat
Matinudanon S'ya sa Iyang saad.
Ug bisan motabon ang landong sa kamatayon.
Wa ako'y kahadlokan kay anaa Siya.
Sa Kanunay Iya kong gibusog taliwala sa akong mga kaaway.
Buhong sa panalangin sa adlaw nga tanan,
Magpuyo ako sa balay sa Ginoo
Sa kahangturan.
Magpuyo ako sa balay sa Ginoo
Sa kahangturan.

No comments:

Post a Comment