Ang Ginoo Akong Magbalantay, Salmo 23

Rudy Villanueva

Ang Ginoo akong magbalantay, 
wala na'y magkulang pa kanako
Sa lunhaw'ng sibsiban Iya kong gidala,
Sa tubig nga malinao gihupay ki'ng kalag.
Sa matarong nga dalan Iya 'kong gipalakat
Matinudanon S'ya sa iyang saad.

Ug bisan motabon ang landong sa kamatayon.
Wa ako'y kahadlokan kay anaa Siya.

Sa Kanunay Iya akong gibusog 
Taliwala sa akong mga kaaway.
Buhong sa panalangin sa adlaw nga tanan,
Magpuyo ako sa balay sa Ginoo
Sa kahangturan(sa kahangturan)
Magpuyo ako sa balay sa Ginoo
Sa kahangturan(sa kahangturan)

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive