Mugna sa Dios

Msgr. Rudy Villanueva

Mugna sa Dios ako karon nagpakata-kos,
Sa pakig-atubang dalang akong kahuyang ug ang pagpaubos.

Bunga sa yuta ug ginama sa kamot sa tawo.
Halad sa ulipon, pinaagi Niya ang Ginoo pagadaygon.

Lawas ug kalag kining mahal Mo nga hatag
Sa kanunay mahalong ug sa dayan,
Dayan sa grasya (kanunay ko )palamboon.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive