Mao Kini ang Adlaw

Narcisa Fernandez, fma

Koro:
Aleluya, aleluya, aleluya.

Mai kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo.
Magsadya kita ug magmaya, magmaya.
Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo.
Magsadya kita ug magmaya, magmaya.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive