Salmo 1: Malipayon ang Tawo

Rudy Villanueva

Malipayon ang tawo nga wala monunot sa tambag sa mga dautan,
Ug iyang gikalipay ang balaod sa Dios
Ug nagtuon s'ya niini sa adla'ng tanan.

Sama siya sa kahoy nga nagatubo kilid sa nagdagayday nga tubig
Malabong ang iyang mga dahon, ug mabungahon siya sa tanang panahon
Apan dili ingon niining mga dautan, ipadpad sa hangin ug mahanaw
Kay ang Diosnong paghukom maoy mopatigbabaw

Koda:
Kay ang dalan sa mga dautan, dalan nga way gipadulngan.
Apan ang gilaktan sa tawong matarong

Nagpadulong sa kahimayaan.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive